Självhjälp

Avfallskomprimatorn är helt död.
 1. Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är påslagen.
 2. Kontrollera att alla röda nödstopp är utdragna. Det kan finnas upp till 4 st.
 3. Kontrollera att elkabel är inkopplad och inte trasig.
 4. Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral.
 5. Kontrollera fastighetens jordfelsbrytare (om sådan finns).
 6. Kontrollera att fjärrmanöverkabeln är ordentligt kopplad (om sådan finns).
 7. Ring Service Link 020-287 287
Avfallskomprimatorn låter men pressplattan rör sig inte.
 1. Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral. En fas-säkring kan ha utlöst.
 2. Stationär komprimator har en omkopplare ”Manuell – Auto” på sidan nära containern som kopplas ihop med pressdelen. Vrid omkopplaren på ”Auto” och prova igen.
 3. Gör fasändring i röda elhandsken på maskinen. Dra ur kabeln och kontrollera ifall fasändringsknapp finns mellan två av mässingstiften på maskinens röda kontakt (Hanen). Vrid 180 grader. Använd rak skruvmejsel.
 4. Ring Service Link 020-287 287
Avfallskomprimatorns pressplatta rör sig men avfallet ramlar inte ner.
 1. Använd en lång käpp, kvastskaft, planka eller liknande. Försök trycka ner någon del av avfallet för att förstöra avfallsbron som bildats. Varning! Kliv aldrig själv ner i inkastet.
 2. Ring Service Link 020-287 287
Avfallskomprimatorns hydrauliska/automatiska inkastlucka öppnar sig inte.
 1. Starta maskinen först och prova igen.
 2. Tryck på två knappar samtidigt för att öppna luckan – dödmansgrepp.
 3. Ring Service Link 020-287 287
Propparna går i fastigheten så fort man startar maskinen.
 1. Kontrollera att elkabeln mellan maskinen och eluttaget är hel.
 2. Kontrollera att alla andra elanslutningar är hela.
 3. Byt kabel från annan maskin och prova igen.
 4. Ring Service Link 020-287 287
Balpressen är helt död.
 1. Kontrollera att lucka och dörr är ordentligt stängda.
 2. Kontrollera att det röda nödstoppet är utdraget.
 3. Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen.
 4. Kontrollera att elkabeln är ordentligt ansluten.
 5. Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral.
 6. Kontrollera att inte jordfelsbrytare utlöst (Om sådan finns).
 7. Ring Service Link 020-287 287
Kärlvändaren lyfter inte kärlet.
 1. Starta kärlvändaren eller komprimatorn först.
 2. Du kan behöva trycka in 2 knappar samtidigt – dödmansgrepp.
 3. Kontrollera att det röda nödstoppet är utdraget.
 4. Ring Service Link 020-287 287
Containerfull-lampa lyser efter tömning.
 1. Vrid huvudströmbrytaren till ”0” (av), vänta i 10 sekunder och vrid brytaren till ”1” (på). På vissa maskiner räcker det att man trycker in ett nödstopp, väntar och drar ut det igen.
 2. Kontrollera att containern verkligen är tömd. När man knackar på containerplåten utanför så ska det vara ett ihåligt metallklang överallt längst plåten.
 3. Kontrollera att det röda nödstoppet är utdraget.
 4. Ring Service Link 020-287 287