Installation

Avfallskomprimatorer och balpressar kräver oftast inga komplexa installationer men ändå behöver maskinerna förberedas för drift under en lång tid. Marken eller golvet där avfallskomprimatorn står bör skyddas mot slitage om maskinen töms ofta. Det gör man med hjälp av styrskenor eller markplåtar under stålhjulen. De måste dras fast med markbult i underlaget. Markplåtarna hjälper också till att styra maskinen på exakt rätt plats vid varje tömning snabbt och enkelt. Ibland ansluts komprimatorns inkast med ett metallschakt till ett förberett inkasthål i väggen. Det ska lyftas på plats och fästas i både maskinen och i fastigetens vägg. En balpress ska flyttas på plats, avemballeras, lösa maskindelar monteras, maskinen laddas med balsnöre, driftsättas och funktionstestas. Kärlvändare monteras och integreras med komprimatorn.

Installation är vi experter på och kan se till att starten blir bra från början så att onödiga driftstörningar undviks senare.

Kontakta gärna oss för en kostnadsfri offert.

Kontakta oss